zaterdag 16 april 2011

Verdwijnt de functie van secretaresse?

   
Er gebeurt van alles in de wereld wat invloed heeft op de functie van de secretaresse. Zal de komende jaren een versnippering plaatsvinden in de secretariële taken? Waar hebben we invloed op en welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om in te spelen op deze veranderingen? Ik schuif op 16 april 2011 aan bij een inspirerende ronde tafel bijeenkomst over ontsecretaressen. We gaan aan de slag met thema’s als cultuur en communicatie. Edwin de Bree (consultant & coach) vindt ook dat het tijd wordt om te ontsecretaressen. Hij noemt voorbeelden van bedrijven die al zonder managementondersteuning werken. Ik vraag mij af hoe zoiets werkt als de ‘nieuwe’ manager voortaan alles zelf doet. Zijn de secretariaten straks echt overbodig op het Stadskantoor?

Edwin legt uit dat je deze verandering kunt zien als een golfbeweging, waarin we van een industriële revolutie overgaan naar netwerkorganisaties: van functies en systemen naar samenwerking en netwerken.
Ik werk alweer 20 jaar in dit vak en zie ook dat de functie in de jaren is veranderd. Van cateringmanager naar facilitair manager en van regisseur naar informatie- en procesmanager. Maar dat maakt mijn vak juist zo leuk en interessant.


Lieke Lamb (trendwatcher) laat op een enthousiaste, maar vooral inspirerende manier zien waar ook kansen liggen bij deze veranderingen. De Social Media wordt belangrijk(er) in onze functie. We werken over een paar jaar zelfstandiger en krijgen meer inhoudelijke taken. We zijn specialisten en werken proactief en vanuit onze kracht aan een gezamenlijke passie of visie in een team. Natuurlijk zijn we flexibel als Het Nieuw Werken wordt ingevoerd, weten we wat onze talenten zijn en wat wij kunnen bijdragen in het primaire proces binnen de organisatie. Ook zijn we benieuwd naar onze nieuwe functienaam. Al praten we misschien tegen die tijd niet meer over functies maar specialisme en mag ik mijzelf geen MA, OM, PA of MO meer noemen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten