woensdag 29 maart 2017

Een groepsgesprek of intervisie


Intervisie is nog redelijk onbekend bij secretaresses. Ik zie dat er online verschillende overlegvormen worden aangeboden onder de noemer van intervisie. Een rondetafelgesprek of groepsgesprek waarbij het onderwerp van te voren vast staat en je met elkaar in gesprek gaat over je vak is geen intervisie. De kracht van al deze overlegvormen ligt allemaal wel in het delen van kennis, luisteren naar elkaar en het krijgen van nieuw inzicht.

Ik heb het in deze blog alleen over intervisie.
Als intervisiebegeleider zie ik de voordelen maar ook de aandachtsgebieden tijdens bijeenkomsten met secretaresses. Wanneer is intervisie geslaagd en wat levert het de deelnemers op? Kun je beter met onbekende collega’s het goede gesprek aangaan of met je eigen secretariaat?Ik stel deze vragen aan Angela van Beek. Zij is secretaressecoach en heeft als ervaringsdeskundige een goed beeld van intervisie voor secretaresses. 


Toegevoegde waarde van intervisie
"De toegevoegde waarde vind ik is dat de casusinbrenger zelf tot inzichten komt door de vragen die hij/zij krijgt. Doordat je te maken hebt met verschillende deelnemers met verschillende karakters, achtergronden en verschillende inzichten zijn de vragen heel divers. Dus eigenlijk door de verschillende invalshoeken leert de casusinbrenger. Overigens is intervisie niet leerzaam voor de casusinbrenger maar voor alle deelnemers. Omdat je met vakgenoten bij elkaar zit, en de secretaresses veelal met dezelfde problematiek te maken hebben, leert iedereen van elkaar." 

Voorwaarden voor succes
“Om intervisie echt te laten slagen is het belangrijk dat een groep met steeds dezelfde deelnemers met een bepaalde regelmaat bij elkaar terugkeert. Elke intervisiebijeenkomst is de volgende aan bod, waarbij ik nog even kort terugblik op de vorige intervisiebijeenkomst. Dat is de kracht van intervisie: een vaste groep, elke keer een andere casusinbrenger. De secretaresses zijn om toerbeurt casusinbrenger. Ik vraag de casusinbrenger mij van te voren te informeren over haar vraagstuk zodat ik mij goed kan voorbereiden op de vorm van intervisie. Het is ook trouwens wel eens gebeurd dat we tijdens de intervisie niet verder kwamen omdat alle secretaresses nagenoeg dezelfde soort vragen stelden en zij niet uit hun eigen dienstverlenende rol konden stappen en zij daardoor allemaal op dezelfde manier op de situatie reageerden. Doordat ik als coach bij veel opdrachtgevers kom en met veel situaties te maken heb kan ik dan goed inspelen op zo’n situatie en ‘verzin’ ik ter plekke een andere vorm. Zo heb ik toen we niet verder kwamen een rollenspel ingezet en de deelnemers ingefluisterd wat ze moesten doen. Hilarisch en zo leerzaam voor alle deelnemers omdat ik ze toen allemaal een spiegeltje voorhield. “ 

In gesprek met directe collega’s
“Ik ben zelf geen fan van intervisie bij directe collega’s omdat je niet altijd tot de kern komt omdat de deelnemers zich niet altijd helemaal veilig genoeg voelen om zich bloot te kunnen geven. Dat is ook wel een beetje afhankelijk van de organisatiecultuur en hoe collega’s met elkaar omgaan. Bij het ene bedrijf zijn ze heel open naar elkaar en bij andere bedrijven juist heel gesloten. Overigens daar waar intervisie wordt opgelegd loopt de intervisie vaak stroef omdat de deelnemers er niet altijd achter staan. Dan is het voor de intervisiebegeleider heel hard werken bij intervisie. Met deelnemers die elkaar niet kennen is er veel meer openheid en kun je veel dieper gaan.”

Onbekend maar zeker niet onbemind

“Onder leidinggevenden, artsen e.d. is het een ‘trend’, maar helaas is intervisie nog redelijk onbekend onder de secretaresses. Jammer, want ik zie onder de secretaresses dat veelal dezelfde soort problemen terugkeren. Daarnaast kunnen ze naast dilemma’s ook praktische zaken aan elkaar vragen en kennis delen. Ze zoeken elkaar na de intervisie vaak veel meer op door de openheid die is ontstaan.“ 

Intervisie versus rondetafelgesprek

"Een alternatief voor intervisie is een ‘verlengde weekstart’ waarbij niet alleen wordt gekeken naar de werkzaamheden maar ook terug te blikken en vooruit te kijken (korte en lange termijn). Wat ging goed, waar zijn ze tegenaan gelopen, welke processen lopen stroef etc. Bij bedrijven waar secretaresses open met elkaar omgaan wordt kennis gedeeld en adviseren ze elkaar hoe om te gaan met verschillende situaties. Dit is weliswaar geen intervisie maar wel leerzaam voor de secretaresses. Intervisie met een thema is inderdaad meer een rondetafelgesprek en schiet zijn doel voorbij. Ik heb dit in het verleden ook ingezet om secretaresses te laten kennismaken met intervisie maar ik heb gemerkt dat dan alle deelnemers met hetzelfde worstelen. Zo schiet het zijn doel voorbij. “ 

Welke conclusie kan ik trekken? Alles valt en staat bij een juiste overlegvorm, een goede begeleiding en de inzet van de deelnemers. Hiernaast is het belangrijk om na te denken over welk resultaat je wilt behalen. Wil je meer praktisch met het vak bezig zijn en specifieke thema’s bespreken kies dan voor bijvoorbeeld een rondetafelgesprek. Wil je als groep of individu aan de slag met persoonlijke werkgerelateerde vraagstukken onderzoek dan of intervisie iets is voor jullie of jou. 

Ik heb meerdere columns geschreven over intervisie. Je kunt deze altijd nog een keer teruglezen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten