zaterdag 1 augustus 2009

Aapjes kijken op het werk


Nog beter (a-) sociaal gedrag op het werk begrijpen en dan heb ik het niet alleen over het gedrag van mijn manager, maar ook gedrag van bepaalde collega’s. Wie vertoont vaak vlooigedrag, wie is vindingrijk en wie toont respect maar wordt dit afgedwongen met veel kabaal en machtsvertoon?

Workshop Apemanagement
Ik heb een paar weken geleden een workshop Apemanagement georganiseerd in dierenpark Amersfoort. Samen met een bioloog bestuderen we het sociale gedrag van apen. Wie weet hoor ik tijdens deze korte studie en lezing waarom kennis soms nooit spontaan wordt overgedragen op het werk en waarom mijn werkomgeving soms op een apenrots lijkt.
Ik hoor en zie dat er veel verschil in gedrag zit tussen de gorilla, baviaan, berberaap en de bonobo. Bij het observeren van een groep apen verzamelen we in twee groepen informatie over het sociale gedrag. We noteren wat voor gedrag we zien op de apenrots, maar de bioloog is het helaas niet met ons eens. Onbewust vullen we in wat we denken dat we zien en zijn we niet altijd even objectief. Ik denk er even over na en geef hem gelijk. Ik neem de kleur waar en zie een aap vlooien, er wordt aan een staart getrokken en hoor geschreeuw. We geven als groepje een andere invulling aan het gedrag. Als een aapje alleen zit is hij vast verstoten en zielig. De vader aap geeft zijn kindje iets te gemakkelijk weg aan de buurvrouw, dus hij is een slechte vader. Maar hoe kunnen we dat weten? Zijn wij naar de overkant gezwommen en hebben we dit nagevraagd? Natuurlijk wilden we dit doen, maar daar hadden we tijdens deze oefening helaas geen tijd meer voor. We liepen terug naar de zaal om naar ons eigen gedrag te kijken.

Conny in een hokje 
Ik krijg de opdracht om uit 7 kaartjes een aapsoort uit te zoeken waar ik het meeste op lijk. Dat vind ik lastig, want het hangt bij mij af van de omgeving, sfeer en situatie af wat voor apengedrag ik vertoon. Ik mag kiezen uit de gorilla man (zachtaardig leider, grote rust), orang oetan vrouw (duidelijke voorkeur in contacten, nieuwsgierig, slim, vindingrijk), berberaap (sociaal actief, vlooien, maken alles goed met seks), gorilla kind (spelenderwijs leren), bonobo vrouw (domineren mannen in groep, goede samenwerking met vrouwen), mantelbaviaan man (luidruchtig, maar met respect) en de bonobo man (imponeergedrag). Iedereen mag anoniem de andere collega’s een aapje toeschuiven. Het valt op dat iemand anoniem in een hokje stoppen iedereen gemakkelijker afgaat dan openlijk aan te geven welk gedrag je koppelt aan een bepaalde collega. Misschien iets voor de volgende teambuildingsmiddag.
Ik pas helaas weer niet in een hokje, er springt niet één soort aapje uit bij de uitslag. Uit de testen tijdens mijn loopbaangesprekken kwam dit resultaat ook al naar voren. Conny is niet in een hokje te plaatsen. Ik zie het als een voordeel en word daar niet onrustig van.

Aapjes op het werk
We ontvangen aan het eind van de workshop een boek met als titel “Help, mijn baas in een aap!” Op mijn werk kijk ik gelijk of de titel van het boek klopt. Gelukkig is de interim-manager in het bezit van humor en zelfspot en kiezen we direct het juiste kaartje. De volgende dag open ik op mijn werk nog half wakker voor mijn eerste kopje thee mijn mailbox. Ik schrik, want wat lees ik nu? Ik denk gelijk in apengedrag en zie gedrag van een mantelbaviaan terug in de tekst. Iemand trekt conclusies uit bepaald bedrag (zonder dit van te voren te checken) en zet dit erg scherp in een mail. Na mijn verbazing en teleurstelling kies ik ervoor direct te bellen en mijn ‘gorilla’ kant te laten zien. Nu maar hopen dat ik niet de neiging krijg haar voor straf naar deze workshop te sturen, maar een excuus van de collega volgt gelukkig al snel. 


Meer informatie over apemanagement

Geen opmerkingen:

Een reactie posten